ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a https://trianonfilm.com/ címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. A webáruház üzemeltetője
  A dvd.trianonfilm.com internetes oldalon működő webáruház (a továbbiakban: a Webáruház)
  üzemeltetője és a Webáruházban forgalmazott áruk eladója (a továbbiakban: az Eladó):
  Juhász János egyéni vállalkozó
  Székhely: Magyarország, 1142 Budapest, Ráskay Lea utca 56. 2. em. 6. ajtó
  Elektronikus levelezési cím: admin@dvd.trianonfilm.com
  Telefon: +36 70 850 5503
  Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  Nyilvántartási szám: 56074347
  Adószám: 57444231-1-42
  Statisztikai számjel: 57444231-4791-231-01
  Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság: Budapest
  Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
  2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya
  2.1. Személyi hatály
  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya azokra a
  fogyasztónak minősülő és fogyasztónak nem minősülő személyekre terjed ki, akik vásárlási
  céllal felkeresik a Webáruház honlapját és a Webáruházban árusított termékek
  vonatkozásában az Eladóval adásvételi szerződést kötnek (a továbbiakban: a Vásárló). A
  Webáruház használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
  ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
  2.2. Tárgyi hatály
  A jelen ÁSZF érvényes a Webáruházban elérhető és megvásárolható valamennyi árucikkre,
  illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan
  kereskedelmi ügyletre, amely az Eladó és a Vásárló között elektronikusan jön létre. A
  Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem
  tartalmaz, a Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
  2.3. Időbeli hatály
  A jelen ÁSZF 2021.07.12-től hatályos, és az e naptól kezdődően elküldött megrendelések
  alapján létrejött adásvételi szerződésekre irányadó.
  A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a dvd.trianonfilm.com oldalon és „pdf” kiterjesztésű file
  formátumban letölthető.
  3. Az ÁSZF-ben használt fogalmak jelentése
  A jelen Általános Szerződési Feltételekben nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az
  alábbi jelentéssel bírnak:
  Adásvételi Szerződés: a Polgári Törvénykönyv (a 2013. évi V. törvény, röviden: Ptk.)
  szerinti értékesítési megállapodás, amely alapján az Eladó a Vásárlónak, az Ár és a
  szállítási költség megfizetése ellenében, Termékeket ad el. Mivel a Vásárló és az Eladó
  elektronikus úton köti meg az Adásvételi Szerződést, ezért az távollévők közötti
  szerződésnek minősül, és az Adásvételi Szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó e-mail
  útján visszaigazolta a Vásárló részére, hogy – a jelen Általános Szerződési Feltételekben
  meghatározott feltételekkel – elfogadta a Megrendelést. Tekintettel arra, hogy a
  szerződéskötés során a szerződő felek nem használnak a nyilatkozattevő személyének
  kétségtelen azonosítására alkalmas minősített elektronikus aláírást, ezért a Vásárló és az
  Eladó között létrejövő Adásvételi Szerződés nem minősül a Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése szerinti
  írásba foglalt szerződésnek. Az Eladó nem készít minden egyes vásárláskor egyedi
  Adásvételi Szerződést, az Adásvételi Szerződések elektronikus formában, az Általános
  Szerződési Feltételek szerinti tartalommal jönnek létre, így az egyedi Adásvételi
  Szerződések nem kerülnek rögzítésre, és utólag nem hozzáférhetőek. A Webáruházban
  megkötött Adásvételi Szerződések fő szabály szerint a mindennapi élet szokványos
  ügyleteiből fakadó, csekély jelentőségű szerződések, amelyek megkötése a mindennapi
  életben tömegesen fordul elő és különösebb megfontolást nem igényelnek. A szerződés
  lehetséges nyelve: magyar.
  Ár: a HUF-ban meghatározott értékű díjazás, amelyet a Vásárló az Eladónak a Termék
  tulajdonjogának megszerzéséért fizet az Adásvételi Szerződés szerint. Mivel az Eladó nem
  kötelezett általános forgalmi adó (ÁFA) fizetésére, ezért a Webáruházban forgalmazott
  Termékek ÁFA-mentesek. Az Eladó csomagolási költséget nem számít fel. A Termékek Ára
  nem tartalmazza a szállítási költséget.
  Elektronikus Szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
  CVIII. törvény szerinti, az Eladó részéről a Vásárlónak nyújtott elektronikus úton történő
  szolgáltatásnyújtás a Webáruházban.
  Fogyasztó: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV Tv. 2.§ a) alapján fogyasztónak
  minősülő személy, azaz az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső
  célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
  vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  Kosár: A Webáruházat használó Vásárlóknak nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi egy
  vagy több Termék megrendelését, az egyes Termékeknek és a Termékek összesített Árának
  (beleértve a szállítási költségeket is), megjelenítését.
  Megrendelés: a Vásárló azon szándéknyilatkozata, hogy távértékesítési eszközök
  alkalmazásával Adásvételi Szerződést szeretne kötni az Eladóval, megjelölve azokat a
  Termékeket, amelyekre vonatkozóan a Vásárló eljuttatja az Adásvételi Szerződés
  megkötésével kapcsolatos ajánlatát és az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és
  teljesítéséhez szükséges adatait az Eladó részére. Az Eladó minden Megrendeléshez egy
  nyilvántartási számot rendel, amelyet a Megrendelés elfogadása esetén haladéktalanul közöl
  a Vásárlóval.
  Munkanap: egy nap hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével, illetve szombat
  vagy vasárnap, amennyiben azt az illetékes magyar állami szerv munkanapnak nyilvánítja.
  Tartalom: A Webáruház honlapján megjelenített szöveges, grafikai vagy multimédiás
  elemek (pl. termékinformáció, termékfotók, promóciós videók, leírások, megjegyzések),
  beleértve a szerzői jogi törvény értelmében vett alkotásokat is.
  Tárhelyszolgáltató: Center Webhost Kft. (székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32. C.
  lház. 1. em. 2., e-mail elérhetőség: info@cweb.hu).
  Termék: A Webáruházban elérhető olyan ingóság, amely az Ár megfizetése ellenében a
  Vásárló és az Eladó közötti Adásvételi Szerződés tárgyát képezi. A Webáruházban
  bemutatott valamennyi Termék teljesen új.
  Vásárló: Az a (1) természetes személy; (2) jogi személy; (3) jogi személyiség nélküli
  szervezet, aki vagy amelynek képviselője a Webáruház honlapját vásárlási céllal felkeresi
  vagy a Webáruházban vásárol.
  4. A megrendelés menete, fizetési módok
  4.1. A Webáruházban mindenfajta előzetes regisztráció és személyes Fiók létrehozása
  nélkül lehet vásárolni. Adatbeviteli hibák kijavítására a „Megrendelés elküldése” gomb
  megnyomása előtt van lehetőség. A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható,
  vagy akár törölhető, csakúgy a számlázási és szállítási adatok megadására szolgáló mezők
  tartalma.
  4.2. A Vásárló a „Kosárba teszem” feliratú jelre kattintva az általa megvásárolni kívánt
  Terméket a Kosárba helyezheti.
  4.3. A Kosár tartalma a Kosár menüpont segítségével ellenőrizhető, szerkeszthető.
  4.4. A Webáruház honlapja automatikusan összesíti a Vásárló által megrendelni kívánt
  Termékek Árát, és ezt az összeget megjeleníti a Vásárló számára. A „Tovább a pénztárhoz”
  gombra kattintva a Vásárló megadhatja a számlázási és szállítási adatokat.
  4.5. Miután a Vásárló megadja a számlázási és szállítási adatokat, a Webáruház honlapja
  automatikusan megjeleníti a megrendelendő Termékek számának és a szállítás helyének
  megfelelő szállítási költséget.
  4.6. A Webáruház honlapja automatikusan összesíti a Vásárló által megrendelni kívánt
  Termékek Árát, valamint a szállítási költséget, és megjeleníti a Vásárló által fizetendő teljes
  összeget.
  4.7. A Vásárló kiválaszthatja a számára megfelelő fizetési módot:
  – banki átutalás a Vásárló bankszámlájáról közvetlenül az Eladó bankszámlájára, vagy
  – fizetés bankkártyával a Stripe rendszeren keresztül, vagy
  – fizetés PayPal-számláról.
  A közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő pénzátutalás esetén az átutalás megjegyzés
  rovatában feltüntetendő az az egyedi megrendelésszám, amelyet az Eladó a Megrendelés
  visszaigazolását tartalmazó e-mailben fog közölni a Vásárlóval.
  4.8. A Megrendelés véglegesítése és elküldése a Vásárló részéről a „Megrendelés
  elküldése” feliratú gombra való kattintással történik.
  4.9. Miután a Vásárló elküldte a Megrendelést, a Webáruház a Vásárló által megadott e-mail
  címre azonnal, automatikusan küld egy visszaigazolást a Megrendelés elfogadásáról, amely
  tartalmazza a Megrendelés adatait és a megrendelés azonosítószámát. Amennyiben a
  Vásárló nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el a Megrendelést, és az Adásvételi
  Szerződés nem jött létre. Ilyen esetben kérjük Vásárlóinkat, hogy vegyék fel velünk a
  kapcsolatot az ÁSZF elején megadott elérhetőségeinken. A Megrendelés elküldését
  követően észlelt adatbeviteli hibát azonnal jelezni kell az admin@dvd.trianonfilm.com e-mail
  címen.
  4.10. Amennyiben a Vásárló fizetési módként a közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő
  pénzátutalást választja, úgy a Webáruház a Megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail
  mellett, a számlázz.hu rendszeren keresztül egy ún. díjbekérőt tartalmazó, második e-mailt is
  küld a Vásárló részére, amely tartalmazza a fizetési határidőt és a banki átutaláshoz
  szükséges egyéb adatokat.
  4.11. A megrendelt Termék Árának és a szállítási költségnek az Eladó bankszámlájára
  történő beérkezését követően a Webáruház elküldi a Vásárló részére az automatikusan
  kiállított e-számlát. Papír alapú számlát az Eladó nem küld a Vásárló részére.
  5. Határidők
  5.1. Fizetési határidő:
  Utánvétes fizetésre nincs lehetőség. A Vásárló a megrendelt Termék Árát és a szállítási
  költséget a Megrendelés visszaigazolásának napját követő 10 napon belül köteles megfizetni
  az Eladó részére. Amennyiben ez idő alatt a megrendelt Termék Ára és a szállítási költség
  összege nem érkezik be az Eladó bankszámlájára, úgy a Vásárló Megrendelése törlésre
  kerül, és az Adásvételi Szerződés a keletkezésére visszamenőleges hatállyal megszűnik.
  5.2. Teljesítési határidő:
  Az Eladó a megrendelt Termék Árának és a szállítási költségnek a bankszámlájára való,
  hiánytalan beérkezése napját követő legfeljebb 5 Munkanapon belül postára adja a Vásárló
  által megrendelt Terméket. A Termék postára adásának megtörténtéről az Eladó e-mailben
  értesítést küld a Vásárlónak. A postai szolgáltatás keretében, belföldi és külföldi
  viszonylatban feladott, elsőbbségi levél- és csomagküldemények kötelezően teljesítendő
  szállítási határidőit a Magyar Posta Zrt. által alkalmazott Postai Szolgáltatások Általános
  Szerződési Feltételei című dokumentum tartalmazza.
  6. Szállítás
  6.1. Az Eladó nem tart fenn üzletet, sem ügyfélszolgálati irodát, így a Webáruházban
  megrendelt Termékeknek közvetlenül az Eladótól való, személyes átvételére nincs mód.
  6.2. A megrendelt Termékeket az Eladó a Magyar Posta Zrt. útján, – a megrendelt Termékek
  mennyiségétől és súlyától függően – levélként vagy csomagként feladva juttatja el részére. A
  levélben küldött Termékeket az Eladó ajánlva és elsőbbségi küldeményként adja postára, a
  csomagként feladott Termékeket pedig szintén elsőbbségi küldeményként.
  6.3. A Megrendelést az Eladó csak akkor tudja teljesíteni, ha a Vásárló a Megrendelés Kosár
  folyamatában minden mezőt hiánytalanul és helyesen kitölt. Az ennek elmulasztásából eredő
  károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Eladó felelősséget
  nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más jellegű
  adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli.
  6.4. A Termékeket tartalmazó levél vagy csomag kézbesítéskor a Vásárló a kézbesítő előtt
  köteles megvizsgálni, hogy hiánytalan-e a küldemény tartalma, és hogy nem észlelhető-e a
  küldött Terméken sérülés. Hiány vagy sérülés észlelése esetén a Vásárló köteles erről
  jegyzőkönyv felvételét kérni a kézbesítőtől. Amennyiben a postai küldemény elveszett, úgy
  erről a Vásárló szintén köteles jegyzőkönyvet felvétetni a postán. Ennek elmulasztása
  jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal,
  jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt a
  Vásárlónak azonnal jeleznie kell a posta felé. A küldemény hiányos voltáról, elveszéséről
  vagy a Termék sérült voltáról szóló jegyzőkönyv másolatát a Vásárló köteles elküldeni az
  Eladó részére. Utólagos, postai jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Eladónak nem áll
  módjában elfogadni.
  6.5. Ha az Eladó a megrendelt Termék Árának és a szállítási költségnek a bankszámlájára
  való, hiánytalan beérkezése napját követő legfeljebb 5 Munkanapon belül postára adta a
  Vásárló által megrendelt Terméket, úgy késedelmes szállítás esetén, illetve ha a Termék
  nem kerül leszállításra, az ebből fakadó károkért az Eladó nem felel.
  6.6. Az Eladó nem vállal felelősséget a COVID-19 (koronavírus), vagy bármely egyéb
  járványos betegség miatti egészségügyi veszélyhelyzet esetén kormányzati vagy egyéb más
  intézmény által kijelölt karantén és/vagy egyéb korlátozás bevezetése miatt bekövetkező
  késedelem miatt. Az ezen okokból bekövetkező késedelem nem minősül
  szerződésszegésnek, emiatt a Vásárló nem élhet semmilyen kártérítési igénnyel, amely
  veszélyhelyzeten kívüli esetben megilletné őt. Az Eladó nem felel továbbá a teljesítés
  semmilyen késedelméért, amennyiben a késedelmet bármilyen egyéb, vis maior-nak
  minősülő helyzet miatt elrendelt, állami korlátozó intézkedés okozta.
  7. Elállási jog
  7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  kormányrendelet értelmében a jelen, 7. számú pont rendelkezései kizárólag a Fogyasztónak
  minősülő Vásárlók esetében alkalmazandóak.
  7.2. A Fogyasztó az Adásvételi Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének
  napja közötti időszakban, valamint a megrendelt Termék kézhezvételétől számított 14 napon
  belül, indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben a Fogyasztó él elállási jogával,
  úgy ezt az Eladóval a Webáruház honlapján található elállásinyilatkozat-nyomtatvány
  kitöltésével és az Eladóhoz történő eljuttatásával, vagy egyéb, egyértelmű írásbeli
  nyilatkozatban köteles közölni az Eladóval (e-mailben, vagy postán feladott, ajánlott
  tértivevényes levélben). Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a
  Fogyasztó a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi e-mailben vagy postára adja. Az
  Eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét haladéktalanul köteles visszaigazolni a Fogyasztó
  felé.
  7.3. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  kormányrendelet 29.§ (1) i) pontjában foglalt rendelkezés értelmében a Fogyasztó nem
  gyakorolhatja az elállás jogát a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, film, valamint
  számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
  Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
  7.4. A Fogyasztó elállása esetén a megrendelt Terméket köteles az elállási nyilatkozatának
  közlésétől számított 14 napon belül az Eladónak visszaküldeni. A visszaküldést határidőben
  teljesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt postára adja. A
  visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli.
  7.5. Ha a Fogyasztó elállt az Adásvételi Szerződéstől és az elállás közlésének napját követő
  14 napon belül visszaszolgáltatta a Terméket, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt
  visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), az Eladó – legkésőbb
  az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül – visszatéríti a
  Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
  összefüggésben felmerült szállítási költséget is. Az Eladónak a visszafizetési kötelezettségét
  mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy
  kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldés céljából postára adta (a kettő közül a
  korábbi időpontot kell figyelembe venni).
  7.6. A visszaküldött Termék beérkezését követően, az Eladó videókamerával rögzíti a
  csomag kibontását, valamint a visszaküldött Termék megvizsgálását. Erre a Fogyasztó és az
  Eladó közötti esetleges későbbi viták elkerülése érdekében van szükség (például lezárt
  csomagolású hang-, illetve képfelvétel, film, valamint számítógépes szoftver példányának
  adásvétele esetében a videófelvétel egyértelműen bizonyíthatja, hogy a visszaküldött
  Termék fóliacsomagolása ki volt-e bontva vagy sem, vagy a Termék sérült vagy hiányos volte vagy sem).
  7.7. Amennyiben a Vásárló által visszaküldött Termék lezárt eredeti csomagolású, a Termék
  nem sérült vagy hiányos, az Eladó teljesíti a visszatérítést. A visszatérítés során az Eladó az
  eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve,
  ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adta. Az
  alternatív visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség
  nem terheli.
  7.8. Ha az Eladó még az előtt visszatérítette a Fogyasztó részére a Termék Árát és a
  szállítási költséget, hogy a Termék visszaérkezett volna hozzá, és utóbb kiderül, hogy a
  Fogyasztó nem is lett volna jogosult elállni a szerződéstől, mert a lezárt csomagolású hang-,
  illetve képfelvétel, film, valamint számítógépes szoftver fóliacsomagolása ki volt bontva, úgy
  az Eladó visszakövetelheti a Fogyasztótól az általa visszatérített összeget.
  8. Szavatosság
  8.1. Kellékszavatosság
  8.1.1. Az Eladó által értékesített Termék hibája esetén az Eladóval szemben
  kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167.§-ai szerint. Az Eladó
  a szavatosság alapján felelősséggel tartozik, ha a Terméknek a Vásárló részére történő
  kézbesítésétől számított két éven belül kellékhibája keletkezik. A gyártót termékszavatosság
  az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli. E határidő
  eltelte jogvesztéssel jár. A vásárlást követő 6 hónapon belül a Polgári Törvénykönyv alapján
  az Eladó ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a Termék hibája gyártási eredetű.
  8.1.2. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval
  közölni. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon
  belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő
  kárért a Vásárló felelős. A Vásárló a Termékkel kapcsolatos minőségi kifogását írásban, az
  admin@dvd.trianonfilm.com címre küldött e-mailben, valamint az Eladónak az 1142
  Budapest, Ráskay Lea u. 56. 2/6. postacímre küldött levélben jelezheti. Minőségi kifogás
  esetén a Vásárló köteles postán eljuttatni az Eladónak a Terméket, hogy az Eladó
  megvizsgálhassa azt. Amennyiben a Vásárló minőségi kifogása alapos, az Eladó megtéríti a
  Vásárló számára a hibás Termék visszaküldésének a költségét.
  8.1.3. A Vásárlónak a minőségi kifogásban az alábbi információkat kell feltüntetnie:
  – a Vásárló neve, kapcsolattartási adatai,
  – a panasz tárgyát képező Termék megnevezése,
  – a hibás Termék átvételének időpontja,
  – a hiba előfordulásának jellege és időpontja, – határozott kérelem arra, hogy a Vásárló mit kíván (a Termék megjavíttatása, kicserélése,
  árcsökkentés, vagy elállás az Adásvételi Szerződéstől)
  8.1.4. Az Eladó a Vásárló minőségi kifogását legkésőbb a visszaküldött hibás Termék Eladó
  általi postai átvételének napjától számított 5 Munkanapon belül köteles kezelni. Amennyiben
  a Vásárló kicserélést vagy a hiba kijavítását kérte, vagy árcsökkentést kért és megjelölte azt
  az összeget, amelyre az árat csökkenteni szeretné, és az Eladó 5 munkanapon belül nem
  foglalt állást a kifogással kapcsolatban, a kifogás indokoltnak tekintendő.
  8.1.5. A Termék hibája esetén, kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló, választása
  szerint:
  a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, vagy
  b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,
  c) a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
  d) a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a
  Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  8.1.6. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  8.1.7. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel
  okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott
  okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  8.1.8. A Vásárló a kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő
  követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény
  elévült.
  8.1.9. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a Terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire
  nem minősül érvényesítettnek.
  8.1.10. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
  8.1.11. Kicserélés vagy elállás esetén a Vásárló nem köteles a Terméknek azt az
  értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.
  8.1.12. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye a
  teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a
  Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
  Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a
  Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni.
  8.2. Jogszavatosság
  Az Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a
  Webáruházban árult Termékek tulajdonjogának a Vásárló általi megszerzését akadályozza
  vagy korlátozza.
  9. Panaszkezelés
  A Vásárló az Eladónak a Termék részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló
  magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát telefonon szóban
  vagy írásban közölheti az Eladóval az Eladó jelen ÁSZF 1. pontjában felsorolt
  elérhetőségein. Az Eladó a Vásárló panaszáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, köteles azt
  megküldeni a Vásárlónak, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott
  válasszal együtt köteles megőrizni. Az Eladó a hozzá érkezett panaszt az annak
  beérkezésétől számított maximum 30 napon belül megvizsgálja, és arra érdemi választ kell,
  hogy adjon. Amennyiben a panaszra az Eladó elutasító választ ad, azt írásban meg kell
  indokolnia.
  10. Fogyasztói jog- és igényérvényesítés
  10.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
  Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli,
  jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
  panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
  fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
  A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
  10.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül
  Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén
  lehetőség van arra, hogy a Fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz
  kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken
  elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU
  Ehhez a fenti linken elérhető online platformon a Fogyasztónak minősülő Vásárlónak be kell
  regisztrálnia, hiánytalanul ki kell töltenie egy kérelmet, majd elektronikusan be kell küldenie
  azt a békéltető testület részére a platformon keresztül.
  Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi
  vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló, fogyasztó és kereskedő
  közötti jogvitákban.
  10.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
  10.3.1. Amennyiben az Eladó és a Fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen
  fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a
  Fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
  békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat az
  Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is.
  10.3.2. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül
  az a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kisés középvállalkozás is, amely Árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az Áruval
  kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
  10.3.3. Az Eladót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testület előtti eljárásban.
  Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldésére vonatkozó
  kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára
  feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben az Eladó székhelye vagy
  telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti
  megyében van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének
  megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
  10.3.4. Az Eladó székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
  Elérhetőségei:
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Honlap cím: bekeltet.bkik.hu
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Központi telefonszám: +36 1 488 2131
  Fax: +36 1 488 2186
  A békéltető testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/udvozlo?id=testuletek
  10.4. Fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos további
  tájékoztatás
  A Fogyasztónak minősülő Vásárló a kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos
  lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:
  – Békéltető testületi eljárás: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
  – Fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indítása:
  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
  – Európai Fogyasztói Központ:
  https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont
  10.5. Bírósági eljárás kezdeményezése
  A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
  érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
  törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.
  11. Az ÁSZF egyoldalú módosítása
  Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított
  rendelkezések a hatályba lépést követően leadott Megrendelésekre alkalmazandóak. Az
  Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a
  Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.
  12. Záró rendelkezések
  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a
  magyar jog az irányadó, különös tekintettel
  – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
  – a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, – az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
  CVIII. törvény (Eker. tv.),
  – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  kormányrendelet
  rendelkezéseire.